AKUSTISK SAMMENSPIL I INDSKOLINGEN
For alle, der underviser klasser eller rytmikhold og gerne vil arbejde mere med sammenspil. 
  • Hvordan kan man hurtigt sætte 1-2 akustiske instrumentalstemmer til en sang?
  • Hvordan kan man lave akustisk sammenspil med hele klasser?
  • Hvordan kan man indstudere roller kort og præcist?
  • Hvordan laver man enkel improvisation?
Dette er nogle af de spørgsmål som dette kursus tager op. Vi lærer at anvende xylofoner, klokkespil og percussion til udsmykke og give sange et ekstra pift og skal også spille akustiske arrangementer for hele klasser. Lydniveauet er overskueligt og man skal ikke have kendskab forstærkere, PA-anlæg m.m. Vi spiller, synger og danser med udgangspunkt i børnesange, jazz, samba, salmer m.m. Der er fokus på indstuderingsmetoder, differentiering, arrangement og instrumentanvendelse.
 
Underviser: Stefan T. L. Nielsen, lærer og cand.mag. i musikvidenskab
Se mere om Stefan på: http://stefan-nielsen.dk
Dato, sted og pris:
D. 5. oktober 2018, i Ikast, på Ikast-Brande Musikskole, Strøget 47, 7430 Ikast
D. 3. november 2018, i Roskilde, på Professionshøjskolen Absalon, Trekroner forskerpark 4, 4000 Roskilde
Begge dage kl. 9.30-15.30
OBS: det er samme kursus begge dage 
Pris: 
Medlemmer af Musik før Ni: 600 kr. 
Studerende: 300 kr.
Andre: 900 kr.
 
Fortrinsret for medlemmer:
 
Til og med 29.06.2018 er tilmeldingen kun åben for medlemmer. Herefter kan alle tilmelde sig.

 

 
FORÅRSKURSUS 2018:  "LÆRING GENNEM LEG"  med WERNER BEIDINGER
Målgruppe: Alle der arbejder med musikalsk læring hos børn i alderen 4-10 år. Relevant både for børnehave, indskoling og musikskolehold med og uden forældre.
 
Tid:  9.-10. marts 2018 (fre: kl 13-18, lør 9.30-13.30)
 
Sted: Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

Priser:
Medlemmer: 900
Ikke medlemmer: 1300
Studerende: 475
Kursusbeskrivelse:
Kurset vil både være praktisk og teoretisk og tage udgangspunkt i kroppen. 
Vi skal arbejde med enkle sange, vers, danse, rytme-, koordinations- og bevægelsesøvelser og se på de mange variationer og de bagvedliggende tanker for øvelserne. Arbejdet med de mange musikalske elementer klæder kursisterne på til deres egen undervisning. Underviseren er fra Tyskland og vil undervise på engelsk. Bestyrelsen er behjælpelig med oversættelse ved behov - og det meste af tiden taler musikken og kroppen sit eget sprog - så lad ikke eventuelle sprogbarrierer afholde jer fra at tilmelde jer kurset!
 
Om Orff-pædagogikken:
Den tyske komponist og musikpædagog Carl Orf (1895-1982) skabte en musikpædagogisk metode der bygger på udvikling af børns rytmesans.
Selv om Carl Orff er kendt som en dygtig komponist er det ikke mindst han pædagogik, der har sat sine spor. De første hæfter med hans pædagogik blev kaldt "Schulwerk" og udkom i 1930. "Schulwerk" er især kendt for den tætte og tværfaglige forbindelse mellem sprog, musik, dans og drama. Det at skabe selv og improvisation er vigtige elementer i Orff-pædagogikken og den bygger på sprogrytmen, lige som den tager udgangspunkt i meget enkle to- til tretronige melodimotiver.
 
(Udpluk fra "Musik som udtryksform" af Elsebeth Kirk)
 
Om underviseren:
Werner Beidinger er uddannet inden for musikpædagogik og har studeret  musik- og dansepædagogik på Orff-instituttet i Salzburg. Siden 1994 har han været professor på Universitetet i Potsdam for Elementær Musikpædagogik. 
Beidinger er formand for den tyske Orffskole-forening og har fra 2004 til 2009 være medlem af ensemblet "BodySound" med acapella sang og bodypercussion. Siden 1998 har Beidinger holdt kurser mange steder i Europa, Asien, Australien og USA.

 
 

 

EFTERÅRSKURSUS 2017

”Hov hov musik for sjov” med Anne Olorenshaw

Inspirationskursus for alle der arbejder med musik og bevægelse for 0-4 årige.

 

Endagskurset afvikles flere steder i landet:

HORSENS: lørdag d. 7/10-2017 kl. 9:30-15:30 (tilmeldingsfrist 20/9-2017)

Adresse: Skolegade 7-9, 8700 Horsens
 
 

HVALSØ: fredag d. 3/11-2017 kl. 13:00-19:00 (tilmeldingsfrist 13/10-2017)

Adresse: Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
 

(Bemærk: det er samme kursus begge steder)

 
Fortrinsret for medlemmer: Til og med 19/6-2017 er tilmeldingen kun åben for medlemmer af foreningen - herefter kan alle tilmelde sig.
 

 

Kursusbeskrivelse:

Kurset henvender sig til musikpædagoger og pædagoger, der  arbejder med børn fra 0 til 4 år.
Kurset er meget praktisk orienteret, og vi vil lege med mange af sangene fra Annes bøger.

Nøgleordet er musik og bevægelse. Til al musik hører bevægelse – enten med hele kroppen eller som fagter.  Anne vil sørge for masser af ide’er til sange og lege, som kan bruges i undervisningen eller i vuggestuen og dagplejen med det samme.

Sangene stammer fra de 3 CD’er:

”Hov hov musik for sjov”

”HovHov 2’eren”

”HovHov, der’  mere”

Til alle tre CD’er hører et sanghæfte med noder/akkorder og pædagogiske anvisninger. Se mere på www.anneo.dk

 

Priser:

Medlemmer: 600 kr.

Ikke medlemmer: 900 kr.

Studerende: 475 kr.

 
 
27.-28. JANUAR 2017 Store hold i musikskole, børnehave og indskoling.

Hele tre spændende oplægsholdere byder ind på storholds/klasseundervisning af børn i alderen 5-9 år. Så hvad enten du har musikskolehold i aldersgruppen, laver musik  med børnehavens ældste eller folkeskolens yngste klasser, vil der være masser at hente både i form af konkret undervisningsmateriale og nye input til din rolle som underviser.

 

To undervisningsbøger inkluderet i kursusprisen
Vi har i forbindelse med kurset lavet en særaftale med forlaget Dansk Sang, som gør det muligt for os at give deltagerne et særligt lækkert kursusmateriale med hjem – nemlig de to undervisningsbøger, som Ida Marie Skydsgaards og Else Marie Okkels kursusoplæg er baseret på: hhv. ”Kreativitet i musikundervisningen” og ”Kan du få øre på Musikken?”

Tid:     

Fredag d. 27.01.2017 kl.16:00-19:00
Lørdag d. 28.01.2017 kl. 11:00-15:45 (Generalforsamling 9:30-10:30)

Sted:
Gladsaxe Musik- og Billedskole, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Pris: (inklusiv forplejning: frokost lørdag samt frugt, kaffe og the i pauserne)

Medlemmer: 1150 kr.
Ikke-medlemmer: 1650 kr.
Studerende: 850 kr. 

 

PROGRAM:
 
Fredag 16-19: Ida Marie Skydsgaard ”Kreativitet i musikundervisningen”
Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet fra bogen ”Kreativitet i musikundervisningen”. Bogens baggrund er en kunstnerisk, kreativt skabende arbejdsmetode med rødder i Dalcroze-rytmikken. Bogen er udgivet på Dansk sang og er inkluderet i kursusprisen.

Bevægelse er et bærende element sammen med leg, improvisation, historier og deltagernes egne idéer, kreativitet og opfindsomhed.

Vi vil tage en tur på det mystiske museum, en rejse til Kurdistan, til Edvard Griegs Norge, måske tilbringe en dag i snevejr eller en sommernat som trolde og elverpiger. Vi kan også lave et flyveorkester, som bringer os rundt i verden.

Temaerne er foldet ud som timeplaner, hvor man fordyber sig i en enkelt sang eller et stykke musik over en eller flere lektioner. Arbejdsmetoden kommer rundt om musikken fra mange vinkler og hver enkelt øvelse bygger videre på den foregående; byggesten på byggesten. Der vil også være tid til spørgsmål og lidt baggrundsteori. Alle timeforløb og sange findes i bogen. Alt materialet er gennemprøvet i praksis med klasser og hold fra folkeskoler og musikskoler.

Aldersgruppe: 5-9- årige børn på kompagnonhold (ca. 25 børn) eller musikskolehold (ca. 12 børn).

Lørdag 9:30-10:30: GENERALFORSAMLING

Lørdag 11-13: Christina Abildgaard Relationel klasserumsledelse i musiklokalet.”
På dette oplæg får du teknikker til gøre eleverne klar til at modtage din musikundervisning.

Nøgleordet er: Relation.

Det er underviserens ansvar at skabe en tryg relation til den enkelte elev og til klassen som helhed. Samtidig skal underviseren fremstå som en positiv leder.

Christina Abildgaard er Marte Meo underviser. Marte Meo er en anerkendende tilgang til mennesker, der med et sæt kommunikationsprincipper virker udviklingsstøttende for børn. Marte Meo bliver generelt brugt til at forbedre relationer, og er også meget anvendeligt i lærer/elev relationer og i klasserumsledelse. Find mere om Marte Meo på facebooksiden: 'Marte Meo - vejledning til forældre’ eller på https://martemeoterapeuten.dk

13:00-13:45 FROKOST

13:45-15:45 Else Marie Okkels ”Kan du få øre på musikken?”
Else Marie gennemgår sit pædagogiske materiale til aktivt arbejde med klassisk musik med cd og billedkort. Materialet er udgivet på Dansk Sang og er inkluderet i kursusprisen.

Indledningsvis nogle eksempler på øvelser i at lytte, så eleverne kan få en bevidsthed om, hvordan lyde påvirker os. Derefter nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassisk musik i indskolingen. Der bruges musik fra Bizets Carmen, Edvard Griegs Peer Gynt, Saint Säens Dyrenes Karneval m.v. Med udgangspunkt i de konkrete satser gennemgår og afprøver vi lege, bevægelsesaktiviteter, fantasilytning og musikalsk skabende aktiviteter. 
 
 
 
8. oktober 2016 "SPRING SPROGET FREM" med musik, krop, rim og remser
v. Lotte Salling, forfatter og psykomotorisk terapeut
 
Få konkret viden om vigtigheden af at kombinere det sproglige, rytmiske og kropslige fokus, samt få inspiration til en række nye musikalske og rytmiske sprogaktiviteter. Ideerne kan tages med og bruges direkte i den daglige praksis med børnene, ligesom materialekopier og sproglege kan viderebringes til institutioner, forældre og kolleger.

TID:
Lørdag d. 8. oktober kl. 9:30-15:30
STED:
Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
PRISER:
Medlemmer: 650 kr.
Ikke-medlemmer: 950 kr.
Studerende: 400 kr.

opret profil

Opret profil

For at deltage skal du oprette en profil

Læs mere

Bliv medlem

Bliv medlem

Bliv medlem hos musik før ni

Læs mere

Kurser

Kurser

Vil du deltage? så tilmeld dig her

Læs mere

Kontakt

Kontakt

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål

Læs mere