EFTERÅRSKURSUS 2017

”Hov hov musik for sjov” med Anne Olorenshaw

Inspirationskursus for alle der arbejder med musik og bevægelse for 0-4 årige.

 

Endagskurset afvikles flere steder i landet:

HORSENS: lørdag d. 7/10-2017 kl. 9:30-15:30 (tilmeldingsfrist 20/9-2017)

Adresse: Skolegade 7-9, 8700 Horsens
 
 

HVALSØ: fredag d. 3/11-2017 kl. 13:00-19:00 (tilmeldingsfrist 13/10-2017)

Adresse: Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
 

(Bemærk: det er samme kursus begge steder)

 
Fortrinsret for medlemmer: Til og med 19/6-2017 er tilmeldingen kun åben for medlemmer af foreningen - herefter kan alle tilmelde sig.
 

 

Kursusbeskrivelse:

Kurset henvender sig til musikpædagoger og pædagoger, der  arbejder med børn fra 0 til 4 år.
Kurset er meget praktisk orienteret, og vi vil lege med mange af sangene fra Annes bøger.

Nøgleordet er musik og bevægelse. Til al musik hører bevægelse – enten med hele kroppen eller som fagter.  Anne vil sørge for masser af ide’er til sange og lege, som kan bruges i undervisningen eller i vuggestuen og dagplejen med det samme.

Sangene stammer fra de 3 CD’er:

”Hov hov musik for sjov”

”HovHov 2’eren”

”HovHov, der’  mere”

Til alle tre CD’er hører et sanghæfte med noder/akkorder og pædagogiske anvisninger. Se mere på www.anneo.dk

 

Priser:

Medlemmer: 600 kr.

Ikke medlemmer: 900 kr.

Studerende: 475 kr.

 
 
27.-28. JANUAR 2017 Store hold i musikskole, børnehave og indskoling.

Hele tre spændende oplægsholdere byder ind på storholds/klasseundervisning af børn i alderen 5-9 år. Så hvad enten du har musikskolehold i aldersgruppen, laver musik  med børnehavens ældste eller folkeskolens yngste klasser, vil der være masser at hente både i form af konkret undervisningsmateriale og nye input til din rolle som underviser.

 

To undervisningsbøger inkluderet i kursusprisen
Vi har i forbindelse med kurset lavet en særaftale med forlaget Dansk Sang, som gør det muligt for os at give deltagerne et særligt lækkert kursusmateriale med hjem – nemlig de to undervisningsbøger, som Ida Marie Skydsgaards og Else Marie Okkels kursusoplæg er baseret på: hhv. ”Kreativitet i musikundervisningen” og ”Kan du få øre på Musikken?”

Tid:     

Fredag d. 27.01.2017 kl.16:00-19:00
Lørdag d. 28.01.2017 kl. 11:00-15:45 (Generalforsamling 9:30-10:30)

Sted:
Gladsaxe Musik- og Billedskole, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Pris: (inklusiv forplejning: frokost lørdag samt frugt, kaffe og the i pauserne)

Medlemmer: 1150 kr.
Ikke-medlemmer: 1650 kr.
Studerende: 850 kr. 

 

PROGRAM:
 
Fredag 16-19: Ida Marie Skydsgaard ”Kreativitet i musikundervisningen”
Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet fra bogen ”Kreativitet i musikundervisningen”. Bogens baggrund er en kunstnerisk, kreativt skabende arbejdsmetode med rødder i Dalcroze-rytmikken. Bogen er udgivet på Dansk sang og er inkluderet i kursusprisen.

Bevægelse er et bærende element sammen med leg, improvisation, historier og deltagernes egne idéer, kreativitet og opfindsomhed.

Vi vil tage en tur på det mystiske museum, en rejse til Kurdistan, til Edvard Griegs Norge, måske tilbringe en dag i snevejr eller en sommernat som trolde og elverpiger. Vi kan også lave et flyveorkester, som bringer os rundt i verden.

Temaerne er foldet ud som timeplaner, hvor man fordyber sig i en enkelt sang eller et stykke musik over en eller flere lektioner. Arbejdsmetoden kommer rundt om musikken fra mange vinkler og hver enkelt øvelse bygger videre på den foregående; byggesten på byggesten. Der vil også være tid til spørgsmål og lidt baggrundsteori. Alle timeforløb og sange findes i bogen. Alt materialet er gennemprøvet i praksis med klasser og hold fra folkeskoler og musikskoler.

Aldersgruppe: 5-9- årige børn på kompagnonhold (ca. 25 børn) eller musikskolehold (ca. 12 børn).

Lørdag 9:30-10:30: GENERALFORSAMLING

Lørdag 11-13: Christina Abildgaard Relationel klasserumsledelse i musiklokalet.”
På dette oplæg får du teknikker til gøre eleverne klar til at modtage din musikundervisning.

Nøgleordet er: Relation.

Det er underviserens ansvar at skabe en tryg relation til den enkelte elev og til klassen som helhed. Samtidig skal underviseren fremstå som en positiv leder.

Christina Abildgaard er Marte Meo underviser. Marte Meo er en anerkendende tilgang til mennesker, der med et sæt kommunikationsprincipper virker udviklingsstøttende for børn. Marte Meo bliver generelt brugt til at forbedre relationer, og er også meget anvendeligt i lærer/elev relationer og i klasserumsledelse. Find mere om Marte Meo på facebooksiden: 'Marte Meo - vejledning til forældre’ eller på https://martemeoterapeuten.dk

13:00-13:45 FROKOST

13:45-15:45 Else Marie Okkels ”Kan du få øre på musikken?”
Else Marie gennemgår sit pædagogiske materiale til aktivt arbejde med klassisk musik med cd og billedkort. Materialet er udgivet på Dansk Sang og er inkluderet i kursusprisen.

Indledningsvis nogle eksempler på øvelser i at lytte, så eleverne kan få en bevidsthed om, hvordan lyde påvirker os. Derefter nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassisk musik i indskolingen. Der bruges musik fra Bizets Carmen, Edvard Griegs Peer Gynt, Saint Säens Dyrenes Karneval m.v. Med udgangspunkt i de konkrete satser gennemgår og afprøver vi lege, bevægelsesaktiviteter, fantasilytning og musikalsk skabende aktiviteter. 
 
 
 
8. oktober 2016 "SPRING SPROGET FREM" med musik, krop, rim og remser
v. Lotte Salling, forfatter og psykomotorisk terapeut
 
Få konkret viden om vigtigheden af at kombinere det sproglige, rytmiske og kropslige fokus, samt få inspiration til en række nye musikalske og rytmiske sprogaktiviteter. Ideerne kan tages med og bruges direkte i den daglige praksis med børnene, ligesom materialekopier og sproglege kan viderebringes til institutioner, forældre og kolleger.

TID:
Lørdag d. 8. oktober kl. 9:30-15:30
STED:
Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
PRISER:
Medlemmer: 650 kr.
Ikke-medlemmer: 950 kr.
Studerende: 400 kr.

opret profil

Opret profil

For at deltage skal du oprette en profil

Læs mere

Bliv medlem

Bliv medlem

Bliv medlem hos musik før ni

Læs mere

Kurser

Kurser

Vil du deltage? så tilmeld dig her

Læs mere

Kontakt

Kontakt

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål

Læs mere