EFTERÅRSKURSUS 2020

"SYNG MED BØRN - sang og stemmedannelse hos 4-8 årige" med Ulla Christensen

I musikalske aktiviteter med børn står sangen centralt uanset om overskriften hedder "musik- og bevægelse", kor eller begyndende instrumentspil. Sang er i sig selv en naturlig musikalsk udtryksform for de fleste børn. Samtidig kan man via sangen opøve forståelse for grundlæggende musikalske begreber som intonation, frasering, fortolkning, form og meget mere.

KURSUSBESKRIVELSE

Kurset henvender sig til musikpædagoger med forældre-barnhold, undervisere i spirekor, pædagoger i børnehave og nulte klasse samt musiklærere indskolingen.

Det kunne være noget for dig, der:

· vil have en større viden om børns stemmer og hvordan man kan støtte udviklingen

· ønsker at arbejde mere bevidst med børnenes stemmer på rytmikholdet

· søger inspiration og værktøjer til at inddrage mere sang i børnehavens hverdag

· går med en børnekorleder i maven, men mangler det sidste puf til at komme i gang

· savner nye ideer til arbejdet med spirekor, børnekor eller sang i indskolingens musikfag

Indholdet vil være både teoretisk og praktisk. Emnerne vil bla være: Stemmeleg og stemmeøvelser, stemmeteori, repertoire og indstuderingsmetoder til forskellige aldersgrupper, opbygning af en sangsession/korprøve med fokus på rammer, flow, fokus, repertoiresammensætning, variation og deltagerstrategier.

Kursusdeltagerne får noder, tekster og legebeskrivelser med fra kurset så de er lige til at gå hjem og bruge. En del af kurset vil desuden blive filmet af bestyrelsen og delt efterfølgende, så sangene også kan bruges selvom man ikke læser noder.

TID: Fredag d. 02.10.2020 kl. 15-18 og Lørdag d. 03.10.2020 kl 9:30-15:30
STED: Aarhus Musikskole, Vester Allé 3, 8000 Aarhus C


EFTERÅRSKURSUS 2019
 
"UKULELE MED DET HELE" med Kim Barkenskjold Andersen
 
Mange har efter de seneste kurser efterspurgt "noget med instrumenter" i evalueringen. På dette kursus skal vi selvfølgelig spille en masse ukulele, men også arbejde med xylofoner, percussion, sang og dans, således at ukulelen enten kan bruges som hovedindholdet i et forløb eller kombineres med andre instrumenter og aktiviteter på børnehold eller i klasser.
Som de foregående år afholder vi efterårskurset to gange, dels for at tilgodese medlemmer i forskellige dele af landet og dels for at tilgodese, at der på de forskellige arbejdspladser er forskel på om det er lettest at komme af sted på kursus i eller uden for arbejdstiden. Hjælp os gerne med at udbrede kendskabet til kurset i jeres netværk!
 
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus skal vi spille ukulele, spille stavspil, spille percussion, synge og danse. Det kræver ingen forkundskaber, at deltage.

Vi dykker desuden ned i en række fællesdanse, som kan bruges i starten eller slutningen af timen, eller som hovedindhold. Det er danse man kan synge til, og sange man kan danse til.

Kim Barkenskjold Andersens bog "Ukulele med det hele" er inkluderet i prisen. (Udkommet 2019 på Dansk Sang). Målgruppen er dig der underviser i 2.-5. klasse, eller dig der gerne vil lære ukulelen og dens muligheder at kende. Dansesangene egner sig til aldersgruppen 5-12 år.

Materialet kan enten bruges til et ukulelekursus med eleverne eller tænkes bredere ind i musikundervisningen. Selvom I ikke har et klassesæt ukuleler på skolen, kan du altså fint bruge dette kursus alligevel, hvor ukulelen bare er ét af mange instrumenter. 

Angiv ved tilmeldingen om du selv medbringer ukulele - hvis ikke, bliver der mulighed for at låne.
 
TIDER og STEDER
Fredag d. 1. November 2019 kl 9:30-15:30, Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 (tilmeldingsfrist 11.10.19)
Lørdag d. 9. november 2019 kl. 9:30-15:30, Horsens Musikskole, Skolegade 7-9, 8700 Horsens (tilmeldingsfrist 18.1019)
 
PRISER (inklusiv frokost og bogen "Ukulele med det hele")
Medlemmer: 670 kr. Ikke medlemmer: 970 kr. Studerende: 370 kr
 
 
 
FORÅRSKURSUS 22.-23. marts 2019 med ergoterapeut Connie Nissen og rytmikpædagog Annette Møs

"BØRN, SANSEMOTORIK OG RYTMIK"

Dette 2 dages kursus er for alle, som arbejder med børn i alderen 1 – 6 år!

Har du interesse for børns sansemotoriske udvikling og rytmik og musik, så er kurset sikkert noget for dig.

Her er fokus på sanseintegration, bevægelse, musik, rytmik og børns hjerner.

De 2 undervisningsdage, som rytmikpædagog Annette Møs og børneergoterapeut Connie Nissen står for, er en kombination mellem teori og praksis.

Kurset er præget af glæde ved at arbejde med relationer kombineret med bevægelseslege, respekt for det enkelte barns mod og lyst til at deltage og justering af de enkelte lege og aktiviteter, så alle børn kan deltage på deres funktionsniveau.

Kurset har fokus på børns sensoriske accept, evnen til at samarbejde, motorisk sikkerhed samt rytmiske aktiviteter/forløb med viden om hvordan vi bedst vælger de rette aktiviteter til gruppen/barnet.

Kurset er rettet mod alle børn i alderen 1-6 år, og der er både fokus på børnegrupper og på enkeltintegrerede børn. Dvs. materialet kan gradueres og anvendes i daginstitutioner, musikskole og indskoling.

Alle aktiviteter er lige til at gå hjem at bruge. Deltagerne får slides og sange/lege tilsendt til udprint før kurset + link til lydfiler eftersendt på mail.
 

TID:   Fredag d. 22.03.2019 kl. 15:00-18:00. Lørdag d. 23.03.2019 kl. 9:30-15:30

 

STED: Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

 

PRISER:        medlemmer 1500 kr.

ikke-medlemmer 2100 kr.

 
 
AKUSTISK SAMMENSPIL I INDSKOLINGEN
For alle, der underviser klasser eller rytmikhold og gerne vil arbejde mere med sammenspil. 
  • Hvordan kan man hurtigt sætte 1-2 akustiske instrumentalstemmer til en sang?
  • Hvordan kan man lave akustisk sammenspil med hele klasser?
  • Hvordan kan man indstudere roller kort og præcist?
  • Hvordan laver man enkel improvisation?
Dette er nogle af de spørgsmål som dette kursus tager op. Vi lærer at anvende xylofoner, klokkespil og percussion til udsmykke og give sange et ekstra pift og skal også spille akustiske arrangementer for hele klasser. Lydniveauet er overskueligt og man skal ikke have kendskab forstærkere, PA-anlæg m.m. Vi spiller, synger og danser med udgangspunkt i børnesange, jazz, samba, salmer m.m. Der er fokus på indstuderingsmetoder, differentiering, arrangement og instrumentanvendelse.
 
Underviser: Stefan T. L. Nielsen, lærer og cand.mag. i musikvidenskab
Se mere om Stefan på: http://stefan-nielsen.dk
Dato, sted og pris:
D. 5. oktober 2018, i Ikast, på Ikast-Brande Musikskole, Strøget 47, 7430 Ikast
D. 3. november 2018, i Roskilde, på Professionshøjskolen Absalon, Trekroner forskerpark 4, 4000 Roskilde
Begge dage kl. 9.30-15.30
OBS: det er samme kursus begge dage 
Pris: 
Medlemmer af Musik før Ni: 600 kr. 
Studerende: 300 kr.
Andre: 900 kr.
 
 
FORÅRSKURSUS 2018:  "LÆRING GENNEM LEG"  med WERNER BEIDINGER
Målgruppe: Alle der arbejder med musikalsk læring hos børn i alderen 4-10 år. Relevant både for børnehave, indskoling og musikskolehold med og uden forældre.
 
Kursusbeskrivelse:
Kurset vil både være praktisk og teoretisk og tage udgangspunkt i kroppen. 
Vi skal arbejde med enkle sange, vers, danse, rytme-, koordinations- og bevægelsesøvelser og se på de mange variationer og de bagvedliggende tanker for øvelserne. Arbejdet med de mange musikalske elementer klæder kursisterne på til deres egen undervisning. Underviseren er fra Tyskland og vil undervise på engelsk. Bestyrelsen er behjælpelig med oversættelse ved behov - og det meste af tiden taler musikken og kroppen sit eget sprog - så lad ikke eventuelle sprogbarrierer afholde jer fra at tilmelde jer kurset!
 
Om Orff-pædagogikken:
Den tyske komponist og musikpædagog Carl Orf (1895-1982) skabte en musikpædagogisk metode der bygger på udvikling af børns rytmesans.
Selv om Carl Orff er kendt som en dygtig komponist er det ikke mindst han pædagogik, der har sat sine spor. De første hæfter med hans pædagogik blev kaldt "Schulwerk" og udkom i 1930. "Schulwerk" er især kendt for den tætte og tværfaglige forbindelse mellem sprog, musik, dans og drama. Det at skabe selv og improvisation er vigtige elementer i Orff-pædagogikken og den bygger på sprogrytmen, lige som den tager udgangspunkt i meget enkle to- til tretronige melodimotiver.
 
(Udpluk fra "Musik som udtryksform" af Elsebeth Kirk)
 
Om underviseren:
Werner Beidinger er uddannet inden for musikpædagogik og har studeret  musik- og dansepædagogik på Orff-instituttet i Salzburg. Siden 1994 har han været professor på Universitetet i Potsdam for Elementær Musikpædagogik. 
Beidinger er formand for den tyske Orffskole-forening og har fra 2004 til 2009 være medlem af ensemblet "BodySound" med acapella sang og bodypercussion. Siden 1998 har Beidinger holdt kurser mange steder i Europa, Asien, Australien og USA.

Tid: 9.-10. marts 2018 (fre: kl 13-18, lør 9.30-13.30)
Sted: Den Kreative Skole, Bindslevs Plads 7, 8600 Silkeborg

Priser:
Medlemmer: 900
Ikke medlemmer: 1300
Studerende: 475

 
 EFTERÅRSKURSUS 2017

”Hov hov musik for sjov” med Anne Olorenshaw

Inspirationskursus for alle der arbejder med musik og bevægelse for 0-4 årige.

Kursusbeskrivelse:

Kurset henvender sig til musikpædagoger og pædagoger, der  arbejder med børn fra 0 til 4 år.
Kurset er meget praktisk orienteret, og vi vil lege med mange af sangene fra Annes bøger.

Nøgleordet er musik og bevægelse. Til al musik hører bevægelse – enten med hele kroppen eller som fagter.  Anne vil sørge for masser af ide’er til sange og lege, som kan bruges i undervisningen eller i vuggestuen og dagplejen med det samme.

Sangene stammer fra de 3 CD’er:

”Hov hov musik for sjov”

”HovHov 2’eren”

”HovHov, der’  mere”

Til alle tre CD’er hører et sanghæfte med noder/akkorder og pædagogiske anvisninger. Se mere på www.anneo.dk

Endagskurset afvikles flere steder i landet:


HORSENS: lørdag d. 7/10-2017 kl. 9:30-15:30 (tilmeldingsfrist 20/9-2017)

Adresse: Skolegade 7-9, 8700 Horsens

HVALSØ: fredag d. 3/11-2017 kl. 13:00-19:00 (tilmeldingsfrist 13/10-2017)

Adresse: Lejre Musikskole, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

(Bemærk: det er samme kursus begge steder)

Priser:

Medlemmer: 600 kr.

Ikke medlemmer: 900 kr.

Studerende: 475 kr.

 
 
27.-28. JANUAR 2017 Store hold i musikskole, børnehave og indskoling.

Hele tre spændende oplægsholdere byder ind på storholds/klasseundervisning af børn i alderen 5-9 år. Så hvad enten du har musikskolehold i aldersgruppen, laver musik  med børnehavens ældste eller folkeskolens yngste klasser, vil der være masser at hente både i form af konkret undervisningsmateriale og nye input til din rolle som underviser.

 

To undervisningsbøger inkluderet i kursusprisen
Vi har i forbindelse med kurset lavet en særaftale med forlaget Dansk Sang, som gør det muligt for os at give deltagerne et særligt lækkert kursusmateriale med hjem – nemlig de to undervisningsbøger, som Ida Marie Skydsgaards og Else Marie Okkels kursusoplæg er baseret på: hhv. ”Kreativitet i musikundervisningen” og ”Kan du få øre på Musikken?”

Tid:     

Fredag d. 27.01.2017 kl.16:00-19:00
Lørdag d. 28.01.2017 kl. 11:00-15:45 (Generalforsamling 9:30-10:30)

Sted:
Gladsaxe Musik- og Billedskole, Telefonvej 8, 2860 Søborg

Pris: (inklusiv forplejning: frokost lørdag samt frugt, kaffe og the i pauserne)

Medlemmer: 1150 kr.
Ikke-medlemmer: 1650 kr.
Studerende: 850 kr. 

 

PROGRAM:
 
Fredag 16-19: Ida Marie Skydsgaard ”Kreativitet i musikundervisningen”
Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet fra bogen ”Kreativitet i musikundervisningen”. Bogens baggrund er en kunstnerisk, kreativt skabende arbejdsmetode med rødder i Dalcroze-rytmikken. Bogen er udgivet på Dansk sang og er inkluderet i kursusprisen.

Bevægelse er et bærende element sammen med leg, improvisation, historier og deltagernes egne idéer, kreativitet og opfindsomhed.

Vi vil tage en tur på det mystiske museum, en rejse til Kurdistan, til Edvard Griegs Norge, måske tilbringe en dag i snevejr eller en sommernat som trolde og elverpiger. Vi kan også lave et flyveorkester, som bringer os rundt i verden.

Temaerne er foldet ud som timeplaner, hvor man fordyber sig i en enkelt sang eller et stykke musik over en eller flere lektioner. Arbejdsmetoden kommer rundt om musikken fra mange vinkler og hver enkelt øvelse bygger videre på den foregående; byggesten på byggesten. Der vil også være tid til spørgsmål og lidt baggrundsteori. Alle timeforløb og sange findes i bogen. Alt materialet er gennemprøvet i praksis med klasser og hold fra folkeskoler og musikskoler.

Aldersgruppe: 5-9- årige børn på kompagnonhold (ca. 25 børn) eller musikskolehold (ca. 12 børn).

Lørdag 9:30-10:30: GENERALFORSAMLING

Lørdag 11-13: Christina Abildgaard Relationel klasserumsledelse i musiklokalet.”
På dette oplæg får du teknikker til gøre eleverne klar til at modtage din musikundervisning.

Nøgleordet er: Relation.

Det er underviserens ansvar at skabe en tryg relation til den enkelte elev og til klassen som helhed. Samtidig skal underviseren fremstå som en positiv leder.

Christina Abildgaard er Marte Meo underviser. Marte Meo er en anerkendende tilgang til mennesker, der med et sæt kommunikationsprincipper virker udviklingsstøttende for børn. Marte Meo bliver generelt brugt til at forbedre relationer, og er også meget anvendeligt i lærer/elev relationer og i klasserumsledelse. Find mere om Marte Meo på facebooksiden: 'Marte Meo - vejledning til forældre’ eller på https://martemeoterapeuten.dk

13:00-13:45 FROKOST

13:45-15:45 Else Marie Okkels ”Kan du få øre på musikken?”
Else Marie gennemgår sit pædagogiske materiale til aktivt arbejde med klassisk musik med cd og billedkort. Materialet er udgivet på Dansk Sang og er inkluderet i kursusprisen.

Indledningsvis nogle eksempler på øvelser i at lytte, så eleverne kan få en bevidsthed om, hvordan lyde påvirker os. Derefter nogle eksempler på, hvordan man kan arbejde med klassisk musik i indskolingen. Der bruges musik fra Bizets Carmen, Edvard Griegs Peer Gynt, Saint Säens Dyrenes Karneval m.v. Med udgangspunkt i de konkrete satser gennemgår og afprøver vi lege, bevægelsesaktiviteter, fantasilytning og musikalsk skabende aktiviteter. 
 
 
 
8. oktober 2016 "SPRING SPROGET FREM" med musik, krop, rim og remser
v. Lotte Salling, forfatter og psykomotorisk terapeut
 
Få konkret viden om vigtigheden af at kombinere det sproglige, rytmiske og kropslige fokus, samt få inspiration til en række nye musikalske og rytmiske sprogaktiviteter. Ideerne kan tages med og bruges direkte i den daglige praksis med børnene, ligesom materialekopier og sproglege kan viderebringes til institutioner, forældre og kolleger.

TID:
Lørdag d. 8. oktober kl. 9:30-15:30
STED:
Odense Musikskole, Danmarksgade 10, 5000 Odense C
PRISER:
Medlemmer: 650 kr.
Ikke-medlemmer: 950 kr.
Studerende: 400 kr.

opret profil

Opret profil

For at deltage skal du oprette en profil

Læs mere

Bliv medlem

Bliv medlem

Bliv medlem hos musik før ni

Læs mere

Kurser

Kurser

Vil du deltage? så tilmeld dig her

Læs mere

Kontakt

Kontakt

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål

Læs mere